Personel

Personel Ośrodka wybierany jest starannie, wśród ludzi o wysokich kwalifikacjach, wysokiej kulturze osobistej i etyce zawodowej. Pracują tu osoby oddane ludziom starszym, troskliwe, cierpliwe i wyrozumiałe.

Na co dzień pensjonariusze są pod opieką pielęgniarek, opiekunek, rehabilitanta i lekarza rodzinnego.

Lekarze specjaliści (psychiatra, kardiolog, neurolog, chirurg) wzywani są w nagłych przypadkach oraz na okresowe badania kontrolne.

Nasi pracownicy to fachowcy z wieloletnim stażem.