Ośrodek

1Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” przeznaczony jest dla osób starszych, zarówno sprawnych jak i stale leżących ze wszelkimi rodzajami schorzeń.

Położony jest w zacisznej i zielonej okolicy, w miejscowości Wielka Wieś k. Stąporkowa, otoczony hektarowym ogrodem idealnie nadającym się na spacery i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Posiadamy zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego nr PS.II.9013/2-2/10 na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi.

Specjalizujemy się w opiece nad osobami po epizodach naczyniowo – mózgowych, z otępieniem starczym, z trwającą chorobą nowotworową, chorobami układu krążenia i innymi typowymi chorobami wieku podeszłego, w tym choroby Alzheimera i Parkinsona.

Zapraszamy do Ośrodka osoby samodzielne, a także wymagające całodobowej opieki pielęgniarskiej, pragnących w spokoju, z dala od trosk, cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi.